Paberi- ja küttepuidu hinnad on paranenud

Majanduslangus ning ehitusturgude mahtude kahanemine on jätkuvalt tugevalt mõjutamas metsanduse valdkonna tööstust ning seeläbi ka ümarpuidu turgusid. Heiki Hepneri koostatud värskest puiduturu ülevaatest selgub, et keerulistes majandusoludes  odavnesid selle aasta III kvartalis just okas- ja lehtpuupalkide hinnad. Teisalt on paberpuidu ning küttepuidu hinnad natukene tõusnud.

Okaspuupalkide puhul on hinnalangus jätkunud. Männipalgid odavnesid kolme kuuga ~4%, männipeenpalgid ~7%, kuusepalk 6%, kuusepeenpalk ~4%. Võrreldes eelmise kvartaliga on langus olnud siiski laugem. Siiski on aastatagusega võrreldes hinnad kukkunud tugevalt. Männipalkide hinnad on madalamad keskmiselt ~30%, kuusepalgid keskmiselt ~15%.

Lehtpuu jämesortimentide hinnad on oma liikumist samuti jätkanud suunaga alla. Eriti paistab silma kasepaku hinnalangus (~10%) aga varasemaga võrreldes on rohkem langenud ka kasepalgi hind (~15%). Mäletatavasti oli kasepakk selline sort, mis pidas seni hinnalangusele kõige vapramalt vastu. Haavapalgil ja lepapalgil langes hind vastavalt ca 4% ja 5%, mis varasemaga võrreldes oli tagasihoidlikum. Kuna suurem kase hinna langus tuli alles nüüd III kvartalis, siis on aastatagusega võrreldes on neil langust selgelt vähem. Kasepakul ca 4% ja -palgil 13%. Seevastu haava- ja lepapalgil on see olnud vastavalt 35% ja 23%.

Paberipuiduturul on võrreldes aasta I poolega aga hinnad taas kasvule pööranud. Kolme kuuga kallines männi- ja kuusepuit ligi 13%. Kasepuidu hinnatõus oli tagasihoidlikum (~2%) ja haavapuidu hind on eelmise kvartaliga võrreldes jäänud samaks. Eelmise aasta septembriga võrreldes on aga kõik hinnad väga tugevalt miinuses. Siiski ei saa täna kase- ja okaspaberipuu hinda pidada ka halvaks.

Sarnaselt paberpuule on möödunud kvartalis väikeses hinnatõusus olnud ka küttepuit (~8%). Sarnaselt aga paberipuule on küttepuidu hind aastatagusega võrreldes langenud väga palju (45%).

Loe põhjalikumat Heiki Hepneri (Tark Mets OÜ) koostatud 2023. aasta III kvartali puiduturu ülevaadet.

Seotud artikklid: