Taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamise toetus

Metsapuude taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamiseks toetatakse männikärsaka kahjustuse vastase tõrjevahendi ning juurepessu vastase tõrjevahendi soetamist ja ka kasutamist.

Toetuse suurus 95 €/ha 

Järgmine toetuse taotlemise tähtaeg on 27. september 2022.

Teenustasu
Toetuse väljamaksmisel rakendame teenustasu vastavalt toetuse suurusele.

  • Teenustasu 5 € kui toetuse suurus on kuni 100 € 
  • Teenustasu 10 € kui toetuse suurus on 100,1 -1 000 € 
  • Teenustasu 1% toetuse summast kui toetuse suurus on üle 1 000 €

TAOTLE TAIMEHAIGUSTE JA -KAHJUSTUSTE ENNETAMINE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile vorumaa@metsauhistu.ee

Toetust taotledes pane tähele

  • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
  • Toetust saab taotleda sama metsaeraldise kohta üks kord kalendriaastas.
  • Juurepessu ja männikärsaka vastase tõrjevahendi kasutamisel tuleb Metsaühistut teavitada vähemalt 5 tööpäeva enne tööga alustamist. Ühistule tuleb teatada töö tegemise kuupäev, koht ja kasutatava repellendi või tõrjevahendi nimetus.
  • Töödega võid alustada 12.10.2022 kui toetuse taotlus on esitatud ja oled teavitanud ühistut tööde tegemisest. Tööde tegemise tähtaeg on november 2024.
  • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda ainult kinnistu omanik.
  • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
  • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne.

ESITA TAIMEHAIGUSTE ENNETAMISTÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui taimehaiguste ennetamistööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see aadressile vorumaa@metsauhistu.ee