Maapinna ettevalmistamise toetus

Maapinna ettevalmistamiseks saad taotleda toetust kuni 96 €/ha kohta. Enne kui toetust taotlema hakkad, peavad maapinna ettevalmistamise tööd olema tehtud.

Toetuse taotluse esitamise I vooru  tähtaeg on 16. juuni 2023 ja II vooru tähtaeg 17. november 2023.

Oluline teada

 • Toetust saavad taotleda vaid metsaühistu liikmed läbi metsaühistu.
 • Toetust saab taotleda ainult nendele metsaladele, kus on uuendusraie teostatud kas metsateatise või metsakaitseekspertiisi akti alusel.
 • Toetuse saamiseks arvestatakse ka vähemalt 40×40 cm labida või maakirvega lappidena maapinna ettevalmistamist.
 • Toetuse saamiseks ei lähe arvesse labidaga istutusaukude tegemine.
 • Maapinna ettevalmistamine peab olema tehtud taotluse esitamise või sellele eelneval aastal.

Teenustasu
Toetuse taotlemisel rakendame teenustasu vastavalt toetuse suurusele.

 • Teenustasu 5 € kui toetuse suurus on kuni 100 € 
 • Teenustasu 10 € kui toetuse suurus on 100,1 -1 000 € 
 • Teenustasu 1% toetuse summast kui toetuse suurus on üle 1 000 €

TAOTLE MAAPINNA ETTEVALMISTAMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see e-postile vorumaa@metsauhistu.ee

Hea teada!

Maapinna ettevalmistamise, taimede istutamise ja/või metsataimede hooldamise toetust saad taotleda koos ühe taotlusega.

Selleks täida taotluse vormi järgmiselt:

1. Täida ära veerud 1 kuni 5

2. Lisaks täida vastavalt tehtud metsatöödele ära järgmised veerud:

 • Taimede soetamine koos istutamisega: 6, 7, 8, 9, 10
  • Veergude 7 kuni 10 täitmiseks leiad andmed taimeostu arve pealt
 • Maapinna ettevalmistamine: 11
 • Istutatud taimede hooldamine: 12, 13 
  • Kui taotled toetust ainult hooldamise eest, siis jäta veerud 6 kuni 11 tühjaks