Metsandustoetused

Mitmete metsatööde tegemiseks saad erametsaomanikuna taotleda erinevaid toetusi. Nõustame Sind toetuste taotlemise protsessi juures: anname teada, millal erinevaid toetusi taotleda ning aitame täita vajalikke dokumente.

Metsaühistu liikmena on Sul toetuste taotlemisel ka eelis. Mitmete toetuste taotlemine käib ainult läbi Metsaühistu ning seda teeb Metsaühistu Sinu eest.

Loe erinevatest metsandustoetustest lähemalt

Metsandustoetuste kalender 2023

ToetusToetuse suurusTaotlemise tähtaeg
Metsa inventeerimise toetusKuni 10 €/ha1. detsember
Metsa uuendamise
toetus
– Maapinna ettevalmistamine kuni 96 €/ha
– Metsataimede soetamine ja istutamine kuni 400 €/ha
– Metsauuenduse hooldamine kuni 96 €/ha
I voor:
16. juuni
II voor:
17. november
MetsameedeTäpsustamiselPole avaldatud
Looduskaitseliste piirangute toetus– Natura 2000 sihtkaitsevööndis, Natura 2000 piiranguvööndis asuvas või hoialal asuvas metsaelupaigas, Natura 2000 sihtkaitsevööndiks projekteeritaval alal või väljaspool Natura 2000 ala sihtkaitsevööndis 134 €/ha
– Natura 2000 alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning väljaspool Natura alasid piiranguvööndiks või hoiualaks planeeritaval alal kuni 60 €/ha
4. aprill – 2. mai
Metsamaa-
parandustööde toetus
Sõltub objektist ja tehtud tööde mahust1. september
Pärandkultuuri säilitamise toetusKuni 3 196 €3. juuli
UUS! Üraskikahjustuste ennetamise toetus– Püünispuude kasutamine 500 €/katastriüksus
– Feromoonpüüniste soetamine ja paigaldamine 40 €/feromoonpüünise komplekt
– Värske tormikahjustuse likvideerimine 500 €/katastriüksus
1. september