Ulukikahjustuste ennetamise toetus

Ulukikahjustuste ennetamistöödeks nagu ulukitõrjevahendi ehk repellenti kasutamiseks ja ladva- ja  tüvekaitsmete paigaldamiseks saad taotleda toetust.

Repellenti kasutamine

Repellendi kasutamiseks saad 1 kord kalendriaastas taotleda toetust 70 €/ha kohta.

Ladva- ja tüvekaitsmete kasutamine

Tüve- ja ladvakaitsmete soetamise ja kasutamise toetus on kuni 50% kaitsmete hinnast.

Järgmine toetuse taotlemise tähtaeg on 27. september 2022.

Teenustasu
Toetuse väljamaksmisel rakendame teenustasu vastavalt toetuse suurusele.

 • Teenustasu 5 € kui toetuse suurus on kuni 100 € 
 • Teenustasu 10 € kui toetuse suurus on 100,1 -1 000 € 
 • Teenustasu 1% toetuse summast kui toetuse suurus on üle 1 000 €

TAOTLE ULUKIKAHJUSTUSTE ENNETAMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile vorumaa@metsauhistu.ee

Toetust taotledes pane tähele

 • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
 • Repellendi kasutamiseks saad toetust taotleda samale metsaalale 1 kord kalendriaastas.
 • Ladva- ja tüvekaitsmete soetamiseks ja paigaldamiseks saad sama metsaala kohta toetust taotleda üks kord toetuse eelarve perioodil (2014-2020), mida üleminekumäärusega pikendati 2022. aasta lõpuni.
 • Repellendi kasutamisel tuleb Metsaühistut teavitada vähemalt 5 tööpäeva enne tööga alustamist. Ühistule tuleb teatada töö tegemise kuupäev, koht ja kasutatava repellendi või tõrjevahendi nimetus.
 • Pritsimistöödega võid alustada 12. oktoobril kui ulukikahjustuste ennetamise toetuse taotlus on esitatud ja oled teavitanud ühistut töödega alustamisest.
 • Tööde tegemise tähtaeg on november 2024.
 • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda ainult kinnistu omanik.
 • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
 • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne.

ESITA ULUKIKAHJUSTE ENNETAMISTÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui ulukikahjustuste ennetamistööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see aadressile vorumaa@metsauhistu.ee