Metsamaaparandustööde toetus

Metsamaaparandustööde toetus katab osaliselt metsas olemasolevate maaparandussüsteemide uuendamise, planeerimise ja tööde kulu.

Toetus on mõeldud olemasoleva maaparandussüsteemi uuendamiseks. Toetatakse olemasolevate:

  • kuivenduskraavide ja eesvoolu puhastamist settest 
  • voolunõva rajamist
  • truubi asendamist

Toetuse suurus sõltub objektist, tehtud tööde iseloomust ja mahust.

Järgmine toetuse taotlemise aeg on 2023. aastal. Lisame toetuse taotlemise tähtaja nii pea kui 2023. aasta toetuste info on avalikustatud.

Oluline teada

  • Toetuse taotluse saab esitada enne töödega alustamist.
  • Toetuse saamiseks peavad kraavid olema kantud maaparandussüsteemide riiklikusse registrisse. Kontrolli, kas sinu maaparandussüsteemid on kantud registrisse

Teenustasu
Toetuse taotlemisel metsaühistu abiga teenustasu ei lisandu.

TAOTLE TOETUST

Toetuse taotlemiseks võta meiega ühendust.

+372 522 9424

vorumaa@metsauhistu.ee

Pikk 4, Võru – Vaata asukohta kaardil