Kuuse-kooreüraski tõrjevahendid

Vältimaks kuuse-kooreüraskite poolset kuusikute massilist kahjustamist tuleb varakult identifitseerida kahjustunud puud ja tegeleda üraskitõrjega. Üraskeid aitab ära tunda Keskkonnaameti kokkupandud juhend.

Kuuse-kooreüraskite tõrjeks on kaks peamist viisi: püünispuud ja feromoonpüünised. Suuremaks tõhususeks võib kombineerida nende kasutamist.

Püünispuud

Püünispuud on puud, mis langetatakse tüvekahjuritele asustamiseks kahjuritõrje eesmärgil. Püünispuudeks valitakse vigastatuid, nõrgestatuid või kasvus alla jäänuid kuuski, mis on kahjustuskollete läheduses. Püünispuud soovitatakse langetada 5–10-puuliste gruppidena ja laasida ning puud peaksid olema otsapidi kännule tõstetud või muul viisil maapinnast pisut kõrgemale seatud. Püünispuude efektiivsuse suurendamiseks võib kasutada ka feromoonpreparaate. Loe püünispuude kasutamisest lähemalt

Feromoonpüünised

Feromoonpüünistes kasutatakse preparaati lõhnaainetest, mida putukad teatud eluperioodil eritavad liigisiseseks suhtlemiseks. Selliseid preparaate kasutataksegi kahjurite meelitamiseks püünistesse ja püünispuudesse.

Püüniste kasutamine

Püünised tuleks paigaldada pigem raielangi serva, kasvavatest okaspuudest võimalusel paarikümne meetri kaugusele, püünise alumine serv peab olema umbes 1-1,5 m maapinnast. Püünise paigaldamisel saab ära kasutada langi servas olevaid lehtpuid, juba kahjustatud puid või püstiolevid kõrgemaid kände. Vaata ka püünise paigaldamise juhendit

Telli püünised Metsaühistust

Metsaühistu kaudu saad tellida püüniskomplekte, feromooni ja soola.

Feromoonpüünis. Kuuse-kooreürask tõrje. Metsauhistu

Püünis
MultiWit BK + 2 pakki soola

57 €

Feromoon
BASF-Pheroprax

16 €

Sool. Kuuse-kooreürask tõrje. Metsauhistu

Sool
2x150g

7 €

Püüniskomplekt sisaldab püünist koos vihmavee ärajuhtimissüsteemiga ja kaks pakki soola. Eraldi tuleb juurde osta feromoon.

Sool aitab aeglustada üraskite vees roiskumist, et pikendada feromooni lõhna levikut. Tänu soolale ei ole vaja püünist ka iganädalaselt puhastada, vaid seda võib teha alles peale lendlemise lõppemist kui just püünis varem täis ei saa. Püünise vihmavee ärajuhtimissüsteem hoiab ära soolalahuse lahjenemise.

Tellitud tooted saab kätte meie metsaühistu kontorist kohapealt.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

TELLIMISEKS VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 522 9424

vorumaa@metsauhistu.ee

Pikk 4, Võru – Vaata asukohta kaardil

Üraskikahjustuste ennetamise toetus

Üraskikahjustuste ennetamise toetus aitab katta üraskite poolt tekitatavate kahjustuste ennetamiseks tehtud kulutusi.

Toetust saad taotleda:

  • püünispuude kasutamiseks kuni 500 € katastriüksuse kohta
  • feromoonpüüniste soetamiseks ja paigaldamiseks kuni 40 € feromoonpüünise komplekti kohta
  • värske tormikahjustuse likvideerimiseks kuni 500 € katastriüksuse kohta