Hooldusraie toetus

Sel aastal saad uuesti toetust taotleda juba programmiperioodil toetust saanud alale. Toetust saad taotleda kuni 30-aastase metsa hooldusraieteks. Hooldusraied jagunevad valgustus- ja harvendusraieteks.

Oma metsa eraldiste jooksva vanuse vaatamiseks logi sisse Metsaregitrisse.

Valgustusraie toetus

Valgustusraiet teostatakse kuni 8 cm keskmise rinnasdiameetriga (puu diameetrit ehk jämedust mõõdetakse 1,3 m kõrguselt ehk umbes rinna kõrguselt) puistus.  

Harvendusraie toetus

Harvendusraiet teostatakse üle 8 cm keskmise rinnasdiameetriga (puu diameetrit ehk jämedust mõõdetakse 1,3 m kõrguselt ehk rinna kõrguselt) puistus.

Valgustus- ja harvendusraie toetuse suurus 2022. aastal:
Füüsilistele isikutele ja FIE-dele 215 €/ha
Juriidilistele isikutele 165 €/ha

Järgmine toetuse taotlemise tähtaeg on 27. september 2022.

Teenustasu
Toetuse väljamaksmisel rakendame teenustasu vastavalt toetuse suurusele.

 • Teenustasu 5 € kui toetuse suurus on kuni 100 € 
 • Teenustasu 10 € kui toetuse suurus on 100,1 -1 000 € 
 • Teenustasu 1% toetuse summast kui toetuse suurus on üle 1 000 €

TAOTLE HOOLDUSRAIE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile vorumaa@metsauhistu.ee.

Toetust taotledes pane tähele

 • Toetuse taotlus tuleb esitada enne kui alustad raietöödega.
 • Harvendusraie tööde teostamise ajal peab olema kehtiv Keskkonnaameti luba ehk metsateatis.
 • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
 • Erinevalt varasematest aastatest saad uuesti toetust taotleda juba programmiperioodil toetust saanud alale.
 • Töödega võib alustada 6.10.2021. Tööde tegemise tähtaeg on hiljemalt november 2024.
 • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda ainult kinnistu omanik.
 • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
 • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne

ESITA HOOLDUSRAIE TÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui raietööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada seeaadressile vorumaa@metsauhistu.ee.