Hooldusraie toetus

Toetust saad taotleda kuni 30-aastase metsa hooldusraieteks. Hooldusraied jagunevad valgustus- ja harvendusraieteks.

Oma metsa eraldiste jooksva vanuse vaatamiseks logi sisse Metsaregitrisse.

Valgustusraie toetus

Valgustusraie teostamiseks saad taotleda toetust 159 €/ha kohta kuni 8 cm keskmise rinnasdiameetriga (puu diameetrit ehk jämedust mõõdetakse 1,3 m kõrguselt ehk umbes rinna kõrguselt) puistus.  

Harvendusraie toetus

Harvendusraie teostamiseks saad taotleda toetust 159 €/ha kohta üle 8 cm keskmise rinnasdiameetriga (puu diameetrit ehk jämedust mõõdetakse 1,3 m kõrguselt ehk rinna kõrguselt) puistus.

Järgmine toetuse taotlemise tähtaeg on 27. september 2022.

Teenustasu
Toetuse väljamaksmisel rakendame teenustasu vastavalt toetuse suurusele.

 • Teenustasu 5 € kui toetuse suurus on kuni 100 € 
 • Teenustasu 10 € kui toetuse suurus on 100,1 -1 000 € 
 • Teenustasu 1% toetuse summast kui toetuse suurus on üle 1 000 €

TAOTLE HOOLDUSRAIE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile vorumaa@metsauhistu.ee.

Toetust taotledes pane tähele

 • Toetuse taotlus tuleb esitada enne kui alustad raietöödega.
 • Harvendusraie tööde teostamise ajal peab olema kehtiv Keskkonnaameti luba ehk metsateatis.
 • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
 • Sama metsaala kohta saad toetust taotleda üks kord toetuse eelarve perioodil (2014-2020), mida üleminekumäärusega pikendati 2022. aasta lõpuni.
 • Töödega võib alustada 7.10.2021. Tööde tegemise aeg on 18 kuud peale otsuse tegemist Erametsakeskuse poolt.
 • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda ainult kinnistu omanik.
 • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
 • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne

ESITA HOOLDUSRAIE TÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui raietööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada seeaadressile vorumaa@metsauhistu.ee.