Feromoonpüüniste soetamise ja paigaldamise toetus

Toetuse suurus feromoonpüüniste soetamisel ja kasutamisel on kuni 40 € feromoonpüünise komplekti kohta. Komplektiks loetakse ühte püünist ja vähemalt kahte feromoonpreparaati. Maksimaalselt on võimalik toetust taotleda kuni kümne feromoonpüünise komplekti jaoks ühe metsaomaniku kohta kalendriaastas.

Enne kui toetust taotlema hakkad, peavad üraskitõrje tööd olema tehtud.

Toetuse tähtaeg ja eelarve 2024. aastaks ei ole veel kinnitatud.

Teenustasu
Nõustamine on metsaomanikele tasuta. Toetuse taotlemisel rakendame teenustasu vastavalt toetuse suurusele.

  • Teenustasu 5 € kui toetuse suurus on kuni 100 € 
  • Teenustasu 10 € kui toetuse suurus on 100,1 -1 000 € 

TAOTLE FEROMOONPÜÜNISTE SOETAMISE JA PAIGALDAMISE TOETUST

Toetuse taotluse esitab Sinu eest metsaühistu konsulent kui üraskitõrje tööd on temaga kinnitatud. Võta ühendust meie konsulentidega Aarne Volkov ja Aavo Saks!

+372 529 9841 / +372 518 5587

aarne.volkov@metsauhistu.ee / aavo.saks@metsauhistu.ee

Pikk 4, Võru – Vaata asukohta kaardil

Oluline teada

  • Katastriüksusel peavad olema kehtivad inventeerimisandmed või on inventeerimisandmed kehtinud vähemalt taotluse esitamise aastale eelnenud aastal 1. jaanuari seisuga.
  • Toetust võib taotleda katastriüksusele, kus vähemalt ühel eraldisel on peapuuliigiks üle 30 aasta vanune kuusk.
  • Toetuse taotlemiseks peab olema konsulendi kinnitus, et tehtud tööd on olnud vajalikud, need on tehtud kõiki nõudeid järgides ning tööd täidavad üraskitõrje eesmärki olles tehtud õigel ajal ja õigel viisil.
  • Abikõlblikud on taotlemise kalendriaastal tehtud tööd ja kulutused.
  • Feromoonpüünised on soetatud ja nende paigaldamistööd on tehtud hiljemalt 1. septembriks.