Puidu hinnad peegeldavad tööstuse keerulist seisu

Puiduhindade langus on olnud jätkuv. Ehitusturu vähenemine ja sellest tulenev puitmaterjali nõudluse langus on viinud puitu töötleva tööstuse aastate taguste mahtude juurde tagasi. Heiki Hepneri koostatud värskest puiduturu ülevaatest selgub, et sellest tulenevalt odavnesid selle aasta II kvartalis kõik sortimendid.

Üsna suur hinnalangus on olnud okaspuupalkide puhul. Männipalgid odavnesid kolme kuuga 15%, männipeenpalgid 17%, kuusepalk 16%, kuusepeenpalk 18%. Kusjuures aastatagusega võrreldes on männipalkide hinnad madalamad koguni 29-35%, kuusel 19-12%. Kõige keerulisem on täna olukord männipalgi osas.

Lehtpuu jämesortimentide hinnad on liikunud samuti suunaga alla. Kuid Jätkuvalt ja stabiilsemalt on püsinud hind kasepakul, mille hinnalangus oli vaid 0,3%. Kasepalgil oli aga langust juba 6%. Haavapalgil ja lepapalgil aga langes hind vastavalt ca 17% ja 11%. Kui varem kase jämesortimentide hinnad vaid kasvasid, siis nüüd on see kasv peatunud. Siiski on eelmise aasta juuniga hindu võrreldes kase sortimendid ligi viiendiku võrra kallimad. Samas haavapalk on viiendiku võrra odavnenud ja lepapalgi hind on aastases võrdluses langenud 3%.

Puiduturu ülevaade II kvartal 2023. Puiduhinnad. Metsaühistu

Paberipuiduturul jätkus hinnalangus ka aasta teises kvartalis. Kolme kuuga odavnes männi- ja kuusepuit ligi 25%, kasepuit ca 30% ja haavapuit koguni 17%. Kolmandas kvartalis on hinnad enam stabiliseerunud ning okaspuupaberipuit ka oma hinda pisut kasvatanud.

Sarnaselt paberpuule on hinnalanguses olnud ka küttepuit. Kuid aasta II kvartalis hind stabiliseerus umbes 40 € juurdes. Oma absoluutsest tipust eelmise aasta oktoobris on küttepuiduhind tänavu teise kvartali lõpuks enam kui kaks korda odavnenud.

Loe põhjalikumat Heiki Hepneri (Tark Mets OÜ) koostatud 2023. aasta II kvartali puiduturu ülevaadet.

Seotud artikklid: