Võrumaa Metsaühistu on taas suurima liikmete arvuga maakondlik metsaühistu Eestis

Võrumaa Metsaühistu juhatus kinnitas hiljuti uued liikmeks astumise avaldused ja metsaühistusse kuulub nüüd 1302 liiget, tehes sellest suurima liikmete arvuga maakondliku metsaühistu Eestis.

1300ndaks liikmeks sai pere, kellele kuulub 6,9 hektarit metsamaad Võru vallas ning kes otsustas ühistuga liituda just seetõttu, et nende varasem kokkupuude metsaga on olnud tagasihoidlik ning just ühistu on metsaomaniku esimene partner, kes annab nii nõu kui aitab vajadusel metsatööd korraldada.

„Metsateema on meie jaoks täiesti võõras,“ tõdes liitunud metsaomaniku esindaja Carmen Laasik. „Esitasime Võrumaa Metsaühistuga liitumisavalduse sellepärast, et saada esmast infot metsa kohta ja ennast metsateemadega paremini kurssi viia.“

Võrumaa Metsaühistu vabastas 1300nda liikme käesoleva aasta liikmemaksu tasumisest.

„Oleme ka varasemalt tähistanud sajanda liikme saabumist liikmemaksu tasumisest vabastamisega,“ ütles Võrumaa Metsaühistu tegevjuht Erki Sok. „Kõige suuremalt tähistasime 1000 liikme täitumist – siis kinkisime liitujale Värska SPA kinkekaardi ja loosisime kõigi liikmete vahel Värska Sanatooriumi paketi kahele.“

Võrumaa Metsaühistu juhatuse esimees Aigar Paas kinnitas, et ühistu jaoks on võrdselt tähtis nii metsade jätkusuutlik majandamine kui loodusväärtuste säilimine. „Metsaomanike teadlikkuse tõstmiseks korraldame erinevatel metsa puudutavatel teemadel rühmanõustamisi ja koolitusi, aga meilt saab vajadusel ka individuaalset nõustamist,“ rääkis Paas. „Üheskoos oleme paremad peremehed.“ 

Võrumaa Metsaühistu pakub kõiki metsamajandamise teenuseid: korraldamine, kasutamine, kasvatamine, kaitsmine. Koos meie tunnustatud partneritega aitame metsaomanikel kõikidele metsaküsimustele vastused leida ja metsatööd teostada. 

Liikmete arvult on teisel kohal vahepeal esimene olnud Põlvamaa Metsaühistu 1273 liikmega ja kolmandal Eesti vanim, 946 liikmega Rakvere Metsaühistu. 

Sarnaselt Võrumaa Metsaühistule tegutsevad ka need ühistud ühise Metsaühistu kaubamärgi all, et kindlustada metsaomanikele kvaliteetne ja võrdne teenindamine üle Eesti.

Võrumaa Metsaühistu on Eesti Erametsaliidu liige ja Keskühistu Eramets asutajaliige.