Natura metsatoetuse taotlemine

Hea meel on teatada, et ka käesoleval aastal on võimalik taotleda Natura metsatoetust. Taotlemise periood on 4.-22. aprillini.

Toetusega hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Toetuse määrad:

  • Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.
  • Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

Taotlemine

Natura toetust saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale.

Taotluse saad esitada vaid e-PRIA portaalis, selleks on vaja kehtivat ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

Võrumaa Metsaühistu aitab taotlusi esitada

Metsaühistu volitamine

Kui soovid abi taotluse esitamisel, siis Võrumaa Metsaühistul on pakkuda lahenduseks meie lepinguliste konsulentide volitamise võimalus. See võimalus kehtestati eelmisel aastal seoses eriolukorraga ning toimis väga edukalt ja pälvis metsaomanike poolt ainult kiidusõnu.

Kuidas toimub volitamine?

  1. Volitamise soovi saad esitada tavalise e-kirja või telefoni teel. Volituse vormistamiseks tuleb esitada konsulendile taotleja nimi ja isikukood (FIE ja juriidilise isiku puhul registrikood).
  2. Konsulent vormistab igale isikule personaalse volituse ja esitab selle metsaühistule. Võrumaa Metsaühistu allkirjaõiguslik isik (Erki Sok) koondab laekunud volitused, kontrollib sisu ja kinnitab need digitaalselt oma allkirjaga ning esitab krüpteeritult PRIA kliendiregistrile.
  3. PRIA kontrollib volitused ja kinnitab portaalis konsulendi esindusõiguse
  4. Konsulent esitab taotluse ja annab tagasisidet taotlejale taotluse esitamise kohta

NB! See volitus võimaldab sinu nimel ainult Natura taotlust esitada. Teiste tehingute ja taotluste jaoks see volitus ei kehti.

Konsulentide nõustamine

Kuna viirusega nakatumise tase on Võrumaal väga kõrge, siis sellel aastal saab Võrumaa Metsaühistu kontoris taotlusi esitada erikokkuleppe alusel ja vaid äärmisel vajadusel kui tõesti mingil muul moel taotlemine ei ole võimalik.

Telefoni ja e-posti teel nõustavad Sind meie lepingulised konsulendid

Aarne Volkov
Telefon: 529 9841
E-post: aarne.volkov@metsauhistu.ee

Aavo Saks
Telefon: 518 5587
E-post: aavo.saks@metsauhistu.ee

Alates 2020. aastast kehtib metsaomanikele tulumaksusoodustus

Riigikogu kiitis 15. aprillil 2020. aastal heaks tulumaksuseaduse muudatused, mille järgi on metsast saadud tulu kuni 5000 euro ulatuses aastas tulumaksuvaba. Maksusoodustuse alla läheb ka Natura metsa hüvitis. Loe lähemalt

Lisainfot tulumaksusoodustuse kohta saad meie konsulentidelt.

Loe veel samal teemal: natura 2000 toetus, tulumaksusoodustus

Seotud artikklid: