Metsniku-metsakasvatajana asus tööle Karl-Gustav Sok

Täna on rahvusvaheline metsapäev. Selle päeva puhul on meil teile ka väga hea uudis. Alates teisipäevast on Võrumaa Metsaühistus uus töötaja, kelle ametinimetuseks on tänasele päevale kohane – metsnik-metsakasvataja.

Sellel ametil hakkas tööle Karl-Gustav Sok, kelle tööülesanneteks saavad olema erinevate metsakasvatustööde korraldamised ja tegemised. Peamiseks suunaks metsauuendamine ja noore metsa hooldamine, mis on elujõulise metsa kujundamisel ning loodusväärtuste seisukohast väga tähtsad tegevused.

Karl-Gustav omab palju kogemusi peremetsa majandamisel, alates 2021. aastast on ta osutanud metsakasvatuslikke teenuseid endale kuuluva Taluhooldus OÜ-ga ning oli möödunud aastal õppetöö praktikal Võrumaa Metsaühistus. 2023. aastal lõpetas Karl-Gustav Sok Eesti Maaülikooli metsanduse valdkonnas.

Karl-Gustav Sok. Võrumaa Metsaühistu

Mitmed Metsaühistu liikmed on Karl-Gustaviga juba tuttavad läbi erinevate tegevuste metsas. Ettepanek Karl-Gustavi tööle võtmiseks tuli mitme Võrumaa Metsaühistu juhatuse liikme poolt ja otsus tööle võtmiseks tehti ühehäälselt. Tegevjuhi ülesannetes tegutsev juhatuse liige Erki Sok ei võtnud perekondliku seotuse tõttu otsuse tegemisest osa.

“Mõistagi on mul ülimalt hea meel isiklikult kolmanda põlve metsamehe üle, kui ka sellest, et saan ülepea kasvanud töökoormust anda üle noorele hakkajale töötajale. Usun, et Võrumaa Metsaühistu on saanud endale hea töötaja ning saab oma arenemises uut hoogu läbi kaasaegsete arenduste kasutusele võtmisega ja noorele kohast indu panustada Eesti metsandusse” ütles Erki Sok.

Tere tulemast – Karl-Gustav!

Karl-Gustav Sok
Telefon: 5850 1535
E-post: karlgustav.sok@metsauhistu.ee