Võrumaa Metsaühistu on taas suurima liikmete arvuga maakondlik metsaühistu Eestis

Võrumaa Metsaühistu juhatus kinnitas hiljuti uued liikmeks astumise avaldused ja metsaühistusse kuulub nüüd 1302 liiget, tehes sellest suurima liikmete arvuga maakondliku metsaühistu Eestis. 1300ndaks liikmeks sai pere, kellele kuulub 6,9 hektarit metsamaad Võru vallas ning kes otsustas ühistuga liituda just seetõttu, et nende varasem kokkupuude metsaga on olnud tagasihoidlik ning just ühistu on metsaomaniku esimene...

Siinsed noored metsad janunevad hooldamise järele

Oktoobrikuu algul lõppes Erametsakeskuse metsameetme voor, kus küsiti üle 1,7 miljoni euro eest noores puistus hooldusraie tegemiseks toetust. Kõige usinamate metsahooldajate seas on Pärnumaa erametsaomanike järel Võrumaa ja Viljandimaa. Põhjusi keeldumiseks leidub Sihtasutuse Erametsakeskus kommunikatsioonijuht Anniki Leppik annab teada, et Võ...

Natura metsatoetuse taotlemine

Hea meel on teatada, et ka käesoleval aastal on võimalik taotleda Natura metsatoetust. Taotlemise periood on 4.-22. aprillini. Toetusega hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Mustikamuru ja puhkemets pakuvad elamusi

Kui tavapäraselt püüab metsaomanik kasvatada oma metsas võimalikult ilusat palki või jätab ta metsa hoopiski hooldamata, siis Võrumaa metsaomanik Aigar Paas on valinud teise tee. Tema metsahoolduse eesmärk on kujundada häid emotsioone ja elamusi pakkuvat metsa. Selleks on Aigar oma turismiettevõtte – Pullijärve puhkeküla ümber olevas metsas teinud eelkõige valgustus- ja kujundusraieid. Aastaid kestnud töö on andnud tulemusi ja nüüd saab ta  külastajatele demonstreerida väga erilist muru...

Erki Sok majandab metsa plaani alusel

Võrumaalane Erki Sok on nii kodus kui ka tööl metsaga seotud: kodus majandab oma metsa, tööl aitab ja nõustab ühistu liikmeid. Võrumaal Haanjas elav Erki Sok on lapsest saati metsaga sina peal, kuna tema isa töötas omaaegse Roosa metskonna Tõrvandu vahtkonnas metsavahina. Maikuus saab tal 15 aastat MTÜ Võrumaa Metsaühistu eesotsas olemisest, enne seda töötas ta erametsanduse tugiisikuna. Sok ütles, et kui ta ühistus alustas, oli seal vaid poolsada liiget, praegu on neid 1074. „Korralda...