Püünispuude kasutamise toetus

Toetuse suurus ühe metsaomaniku kohta kalendriaastas on püünispuude kasutamisel kuni 500 € katastriüksuse kohta. Maksimaalselt on võimalik toetust taotleda kahe katastriüksuse kohta.

Toetust saavad taotleda vaid metsaühistu liikmed läbi metsaühistu. Enne kui toetust taotlema hakkad, peavad üraskitõrje tööd olema tehtud.

Toetuse tähtaeg ja eelarve 2024. aastaks ei ole veel kinnitatud.

Teenustasu
Nõustamine on metsaomanikele tasuta. Toetuse taotlemisel rakendame teenustasu vastavalt toetuse suurusele.

  • Teenustasu 5 € kui toetuse suurus on kuni 100 € 
  • Teenustasu 10 € kui toetuse suurus on 100,1 -1 000 € 

TAOTLE PÜÜNISPUUDE KASUTAMISE TOETUST

Toetuse taotluse esitab Sinu eest metsaühistu konsulent kui üraskitõrje tööd on temaga kinnitatud. Võta ühendust meie konsulentidega Aarne Volkov ja Aavo Saks!

+372 529 9841 / +372 518 5587

aarne.volkov@metsauhistu.ee / aavo.saks@metsauhistu.ee

Pikk 4, Võru – Vaata asukohta kaardil

Oluline teada

  • Toetust saavad taotleda vaid metsaühistu liikmed läbi metsaühistu.
  • Katastriüksusel peavad olema kehtivad inventeerimisandmed või on inventeerimisandmed kehtinud vähemalt taotluse esitamise aastale eelnenud aastal 1. jaanuari seisuga.
  • Toetust võib taotleda katastriüksusele, kus vähemalt ühel eraldisel on peapuuliigiks üle 30 aasta vanune kuusk.
  • Toetuse taotlemiseks peab olema konsulendi kinnitus, et tehtud tööd on olnud vajalikud, need on tehtud kõiki nõudeid järgides ning tööd täidavad üraskitõrje eesmärki olles tehtud õigel ajal ja õigel viisil.
  • Abikõlblikud on taotlemise kalendriaastal tehtud tööd ja kulutused.
  • Püünispuid peab olema hakatud kasutama hiljemalt 1. septembril 2023.