Kasvavate puude laasimise toetus

Kasvavate puude laasimise toetus katab võimalikult kvaliteetsete palgipuude kasvatamiseks madalamate okste lõikamise tööd kuni 15 cm keskmise rinnasdiameetriga puudel. Laasitud tüve lõpp-pikkus peab olema vähemalt 3 meetrit (vaata joonist paremal) ning ühel hektaril tuleb laasida vähemalt 200 puud.

Toetuse suurus on 102 €/ha.

Järgmine toetuse taotlemise tähtaeg on 27. september 2022.

Kasvavate puude laasimine. Võrumaa Metsaühistu

Teenustasu
Toetuse väljamaksmisel rakendame teenustasu vastavalt toetuse suurusele.

 • Teenustasu 5 € kui toetuse suurus on kuni 100 € 
 • Teenustasu 10 € kui toetuse suurus on 100,1 -1 000 € 
 • Teenustasu 1% toetuse summast kui toetuse suurus on üle 1 000 €

TAOTLE KASVAVATE PUUDE LAASIMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile vorumaa@metsauhistu.ee.

Toetust taotledes pane tähele

 • Toetuse taotlus tuleb esitada enne kui alustad laasimistöödega.
 • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
 • Sama metsaala kohta saad toetust taotleda üks kord toetuse eelarve perioodil (2014-2020), mida üleminekumäärusega pikendati 2022. aasta lõpuni.
 • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
 • Töödega võib alustada 6.10.2022. Tööde tegemise tähtaeg on november 2024.
 • Toetuse saamiseks peavad laasitud puud olema märgistatud märkelindi või -värviga, mis on nähtav vähemalt viie aasta jooksul peale viimase toetusosa väljamaksmisest.
 • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda ainult kinnistu omanik.
 • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne

ESITA LAASIMISTÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui laasimistööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see aadressile vorumaa@metsauhistu.ee.